Chức năng
Chuyên mục
BẢNG ĐIỂM
VIDEO CLIP
<Tháng Sáu 2024>
T2T3NămSáuBảyCN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
Test
2
Test
34567
LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Lượt truy cập:
1627142
 
Đang trực tuyến:
364
Thư viện
Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2014 - 2015

PHÒNG GD-ĐT KRÔNG ANA

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

       Buôn Trấp, ngày 25 tháng 8  năm 2014

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC 2014-2015

 

Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT Ngày 02 tháng 1 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ công văn số 955/KH-PGD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào về kế hoạch triển khai hoạt động thư viện, thiết bị năm học 2014-2015

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường bộ phận phụ trách thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2014-2015 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1/ Mục đích:   

Đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho giáo viên, học sinh các loại tài liệu dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập nhằm thực hiện tốt chương trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu dùng tin và sử dụng tin cho bạn đọc.

2/ Yêu cầu:   

Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thư viện đảm bảo những điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện nhằm phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tham mưu với lãnh đạo nhà trường đáp ứng kịp thời, đầy đủ tài liệu dạy học các tiết lên lớp của GV và các tiết dạy thực hành tại các phòng bộ nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy các bộ môn góp phần đưa chất lượng dạy học của trường đạt mục tiêu đề ra trong nhiệm vụ năm học.       

2. Cập nhật đầy đủ các văn bản quy định của thư viện. Thiết lập và cập nhật đầy đủ các thông tin vào các loại sổ theo qui định đầy đủ theo quy định.     

3. Bổ sung kịp thời các các loại sách, tai liệu theo kế hoạch đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt đáp ứng nhu cầu dạy và học.      

4. Bảo quản tốt các trang thiết bị, tài liệu dạy học. Tổ chức cho mượn và thu hồi tài liệu theo đúng qui trình.            

5. Kết hợp với giáo viên giảng dạ

y bộ môn để xây dựng kế hoạch sử dụng tài liệu theo năm, tháng tuần. Bổ sung đầy đủ theo yêu cầu.  

6. Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách thư viện; cập nhật thường xuyên, đúng tiến độ theo quy định.

7.  Kiểm kê thư viện theo định kì 2 lần/năm. Phấn đấu cuối năm thư viện đạt thư viện tiên tiến cấp huyện

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Bổ sung tài liệu.

 Tiếp tục mua sắm, bổ sung tài liệu: sách, báo, trang thiết bị dạy học cho năm học mới.

Thực hiện tiếp nhận sách, báo, tài liệu, thiết bị từ các nguồn phân bổ của cấp trên theo đúng chỉ tiêu.

- Tham mưu nhà trường chi đầy đủ kinh phí theo quy định phục vụ cho công tác thư viện. Bổ sung sách, báo, tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

- Tham mưu với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, huy động hỗ trợ kinh phí để mua thêm vốn tài liệu phục vụ công tác bạn đọc.

          2. Chuyên môn nghiệp vụ:

           Làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn, học hỏi thêm kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, tham gia thi viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác Thư viên…

           3. Quản lí và bảo quản:

Tham mưu với lãnh đạo nhà trường thành lập tổ cộng tác viên thư viện.

 Lập danh sách cấp phát, mượn, trả tài liệu của giáo viên và học sinh đầy đủ, kịp thời.

 Lên danh mục sách, tài liệu xếp đặt theo hệ thống vào tủ, giá để bảo quản tra cứu, phát hành.

Kiểm kê, báo cáo theo định kì, ít nhất 2 lần/năm.

Cuối năm thu hồi sách, vận động học sinh ủng hộ sách giáo khoa cũ cho Thư viện và thu hồi  tài liệu của giáo viên, đồng thời xếp đặt kho sách, xử lí để bảo quản trong hè.

          4. Chỉ tiêu phấn đấu:

  Quán triệt tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm học 2013-2014 của nhà trường đề ra, công tác Thư viện trường học phải  thực hiện tốt những chỉ tiêu, phương hướng sau:     

 - Phát huy kết quả đạt được của công tác thư viện, thiết bị trong năm học  2013 – 2014, trên cơ sở thực tiễn của thư viện năm 2014 – 2015 phấn đấu:

- Đảm bảo đầy đủ các loại sách để phục vụ giáo viên và học sinh. Đặc biệt với các loại sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho chuyên môn cần phấn đấu sau khi cho giáo viên mượn còn phải lưu ở thư viện ít nhất 3 bản trở lên.

- Tăng cường sách giáo khoa, sách thiếu nhi, sách Bác Hồ, sách giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, các tài liệu về các cuộc thi chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi…

- Thư viện phấn đấu có máy  tính đảm bảo, nối mạng Internet phục vụ giáo viên truy cập tìm tài liệu hỗ trợ cho công tác giảng dạy, hình thành thư viện điện tử.

- Đăng kí tham gia dự án Thư viện thông minh sam sung được triển khai chương trình dự án tại Đăk Lăk.

- Đảm bảo hồ sơ sổ sách theo dõi thư viện, sạch đẹp, đầy đủ theo quy định.

- Cung cấp đầy đủ chế độ, sách giáo khoa, vở viết cho học sinh được hưởng theo Nghị định 49/2010 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP.

-  Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác Thư viện, nâng cao trình độ tin học cho giáo viên Thư viện, giáo viên và học sinh trong việc tiếp cận, tìm kiếm thông tin trên các phương tiện truyền thông, mạng internet.

- Thư viện đảm bảo đủ 100% giáo viên và học sinh được sử dụng sách có chất lượng.

- Thu hút bạn đọc đến thư viện ngày càng nhiều.

- Đảm bảo mượn, trả sách đúng kỳ hạn .

- Cán bộ thư viện thực hiện tốt chuyên môn của mình, trình bày các tài liệu trong thư viện khoa học, gọn đẹp.

-  Kiểm kê và thanh lý sách đúng thời gian quy định.

   - Cuối năm Thư viện phấn đấu đạt thư viện tiên tiến.

IV. Kế hoạch hoạt động tháng:

           Tháng 8: Lau chùi, dọn dẹp, vệ sinh phòng kho và phòng Thư viện. Sắp xếp lại sách, báo, tài liệu trong Thư viện.

Nhận và cấp phát sách giáo khoa, vở viết cho học sinh dân tộc, học sinh thuộc diện 74/CP.

 Cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện nghèo mượn sách cũ của thư viện. Cho giáo viên mượn tài liệu để phục vụ cho việc dạy học năm học mới.

Lên kế hoạch bổ sung tài liệu cho năm học mới.

Tham mưu với Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện.

 

 Kiện toàn ban công tác thư viện của nhà trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hoạt động.

 Bổ sung trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học.

           Tháng 9 : Tiếp tục cho giáo viên mượn tài liệu dạy học, cấp phát sách giáo khoa bổ sung cho các em thuộc diện 74, đồng thời quyết toán sách thừa thiếu với phòng Giáo dục & Đào tạo, với công ty sách Đăk Lăk.

Ổn định phòng đọc để cho học sinh mượn về nhà đọc và mượn đọc tại chỗ. Kiểm tra lại kho sách và bổ sung sách cho năm học mới.

Đăng ký danh hiệu thư viện tiên tiến với Phòng Giáo dục.

Thuyên chuyển phòng Thư viện sang phòng truyền thống để đảm bảo diện tích theo yêu cầu.

Tham mưu với lãnh đạo nhà trường xin bổ sung một số máy tính nối mạng để cho giáo viên và học sinh truy cập, tra tìm tài liệu, hướng tới thư viện thông minh.

           Tháng 10:  Tự kiểm tra đánh giá Thư viện theo tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông được ban hành tại quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02/01/2003 và làm tờ trình lên các cấp thẩm quyền xem xét công nhận Thư viện tiên tiến.

 Quyết toán sách giáo khoa với phòng GD&ĐT và với công ty sách theo đúng biểu mẫu. Mua bổ sung tài liệu theo nhu cầu các đ/c giáo viên của các tổ bộ môn và xử lí các tài liệu mới được bổ sung

Xã hội hóa công tác Thư viện từ nhiều nguồn như từ hội cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ giáo viên,nhân viên trong nhà trường với nhiều hình thức khác nhau.

           Tháng 11: Cho học sinh mượn sách, báo đọc; cho giáo viên mượn tài liệu để bồi dưỡng học sinh giỏi.

 Làm chuyên đề giới thiệu sách theo chủ đề “Tôn sư trọng đạo”, nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Cho học sinh thi kể chuyện theo sách, thi viết bài nét bút tri ân.

          + Tháng 12: Tiếp tục cho giáo viên mượn các tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi và thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Giới thiệu sách hay điểm sách về chủ đề 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 Cho học sinh và giáo viên mượn sách, báo đọc, theo dõi, cập nhật vào sổ đầy đủ.

 Kiểm kê sách, báo cuối năm 2014. Làm báo cáo sơ kết tình hình hoạt động thư viện của học kì 1.

          + Tháng 1, 2 : Bổ sung sách và các tài liệu cần thiết cho học kỳ 2. Giới thiệu sách về chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”.

 Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách để đón đoàn kiểm tra Thư viện đạt chuẩn, tiên tiến của Phòng Giáo Dục.

+ Tiến hành cho học sinh và giáo viên mượn sách giáo khoa, tài liệu dạy học của học kỳ 2

Có kế hoạch bảo quản tài liệu trong dịp tết Nguyên Đán

          + Tháng 3: Cho giáo viên và học sinh mượn sách, báo đọc. Theo dõi cập nhật vào sổ đầy đủ. Giới thiệu sách nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

          + Tháng 4: Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4. Tiến hành cho giáo viên mượn tài liệu ôn tập cuối năm.

 Cho học sinh mượn sách, báo và các tài liệu tham khảo để củng cố kiến thức ôn tập cuối năm.

 Thống kê số lượng bạn đọc trong tháng. Điểm các loại sách về chủ đề 30/4 và 1/5.

          + Tháng 5: Cho học sinh mượn sách, báo đọc. Thu hồi sách giáo khoa cũ, động viên học sinh ủng hộ sách cho Thư viện, thu hồi các loại tài liệu của giáo viên.

Thống kê số lượng bạn đọc trong năm.

Làm báo cáo tổng kết Thư viện cuối năm.

Lên kế hoạch bảo quản tài liệu trong hè.

+ Tháng 6,7: Kiểm kê sách, vở trong thư viện. Xử lí kĩ thuật: bao bọc, dán nhãn các loại sách, báo xộc xệch,

Vệ sinh sạch sẽ phòng kho và phòng Thư viện, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp lên tủ, kệ, chống mối mọt, ẩm mốc.

Cho giáo viên và học sinh mượn các tài liệu để ôn tập trong hè.

 Xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu cho năm học 2015-2016. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác thư viện (nếu có).

                                                                  

       Duyệt của lãnh đạo                                              Người lập kế hoạch

               (Đã kí)                                                                   (Đã kí)

 

 

       Nguyễn Thị Minh Nga                                           Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

Tập tin đính kèm:
THÔNG BÁO
Liên kết web

Trường THCS Lương Thế Vinh


Địa chỉ : Số 57- Đường Lương Thế Vinh, Thôn Quỳnh Tân 2, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk

    Điện thoại: 0262.3.637.337

Email :  luongthevinh.krongana@gmail.com, thcsluongthevinhkna.edu.vn

Hội đồng Quản trị: Cô Lê Thị Bảo Thi - Hiệu trưởng - Làm Chủ tịch

Các thành viên : Thầy Võ Đăng Kha