Chức năng
Chuyên mục
BẢNG ĐIỂM
VIDEO CLIP
<Tháng Giêng 2022>
HaiBaNămSáuBảyCN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
LIÊN KẾT WEBSITE
v
 
Lượt truy cập:
1156663
 
Đang trực tuyến:
45
Kỷ niệm 20 năm thành lập trường
Quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Kỷ niệm 20 năm thành lập trường

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

 


Số: 23/QĐ-LTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Buôn Trấp, ngày  13  tháng 8  năm 2018

 

 

                                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các Tiểu ban tham gia hoạt động kỉ niệm 20 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG  THCS LƯƠNG THẾ VINH

 

    Căn cứ Điều lệ của trường phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 120/PGDĐT-THCS, ngày 09/8/2018 của Phòng GD&ĐT Krông Ana về việc Phê duyệt chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường;

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-LTV, ngày 24/8/2018 của trường THCS Lương Thế Vinh về việc tổ chức thực hiện hoạt động kỉ niệm 20 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2018;

          Căn cứ đề xuất của Ban lãnh đạo, cán bộ, giáo viên cốt cán của nhà trường và Ban chỉ đạo hoạt động kỉ niệm 20 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thành lập các Tiểu ban tham gia hoạt động kỉ niệm 20 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai công tác để phục vụ cho hoạt động kỉ niệm 20 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018 của nhà trường.

          Các ông (bà) Trưởng ban, Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về hiệu quả và tiến độ triển khai công việc theo kế hoạch số 12/KH-LTV của nhà trường.

Thời gian làm việc: Từ 14/8/2018 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

    Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

     - Như Điều 3;                                                                                             

     - Lưu: VT.                                                                                       (Đã kí)

 

                                         

                                                                               Lê Thị Bảo Thi


Danh sách các thành viên trong các Tiểu ban tham gia hoạt động kỉ niệm 20 năm thành lập trường và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-LTV, ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Lương Thế Vinh)

 

1.     Tiểu ban Tuyên truyền – Liên lạc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Lê Thị Bảo Thi

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Văn Hòa

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

 

3

Phạm Thế Trường

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

 

4

Hồ Thị Thu Hà

Phó CT Công đoàn

Phó Trưởng ban

 

5

Trần Thị Lệ

Tổ trưởng

Phó Trưởng ban

 

6

Lê Thị Kim Hoa

CT Công đoàn

Thành viên

 

7

Đào Khả Sơn

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

 

8

Nguyễn Trọng Thành

GV TPT Đội

Thành viên

 

9

Nguyễn Thị Ánh Sương

Tổ trưởng

Thành viên

 

10

Huỳnh Thị Kim Thi

Tổ trưởng

Thành viên

 

11

Nguyễn Thị Thanh Nga

Tổ trưởng

Thành viên

 

12

Bùi Thị Ánh Tuyết

Tổ trưởng

Thành viên

 

13

Nguyễn Thị Huệ

Tổ trưởng

Thành viên

 

14

Nguyễn Thị Đán

Tổ phó

Thành viên

 

15

Nguyễn Thị Minh Tính

Tổ phó

Thành viên

 

16

Kiều Thị Vân Anh

Tổ phó

Thành viên

 

17

Lưu Thị Hiền Phương

Tổ phó

Thành viên

 

18

Võ Thị Hồng

Tổ phó

Thành viên

 

19

Võ Đăng Kha

Tổ phó

Thành viên

 

20

Lê Thị Cúc

Giáo viên

Thành viên

 

21

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên

Thành viên

 

22

Lê Thị Thanh Lan

Giáo viên

Thành viên

 

23

Trần Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

24

Trần Thị Tứ

Giáo viên

Thành viên

 

25

Phạm Thị Lan

Nhân viên

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 25 người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.     Tiểu ban công tác xã hội hóa – Tài chính

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Lê Thị Bảo Thi

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Văn Hòa

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

 

3

Phạm Thế Trường

Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban

 

4

Lê Thị Kim Hoa

CT Công đoàn

Phó Trưởng ban

 

5

Đào Khả Sơn

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

 

6

Nguyễn Trọng Thành

GV TPT Đội

Thành viên

 

7

Hồ Thị Thu Hà

Phó CT Công đoàn

Thành viên

 

8

Nguyễn Thị Ánh Sương

Tổ trưởng

Thành viên

 

9

Huỳnh Thị Kim Thi

Tổ trưởng

Thành viên

 

10

Nguyễn Thị Thanh Nga

Tổ trưởng

Thành viên

 

11

Bùi Thị Ánh Tuyết

Tổ trưởng

Thành viên

 

12

Trần Thị Lệ

Tổ trưởng

Thành viên

 

13

Nguyễn Thị Huệ

Tổ trưởng

Thành viên

 

14

Nguyễn Thị Đán

Tổ phó

Thành viên

 

15

Lưu Thị Hiền Phương

Tổ phó

Thành viên

 

16

Võ Thị Hồng

Tổ phó

Thành viên

 

17

Võ Đăng Kha

Tổ phó

Thành viên

 

18

Lê Thị Cúc

Giáo viên

Thành viên

 

19

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên

Thành viên

 

20

Trần Văn Hiếu

Giáo viên

Thành viên

 

21

Lưu Đức Diện

Giáo viên

Thành viên

 

22

Hà Thị Hồng Thơm

Giáo viên

Thành viên

 

23

Tạ Thị Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

24

Trịnh Thị Mận

Giáo viên

Thành viên

 

25

Vũ Thị Hương

Giáo viên

Thành viên

 

26

Lê Thị Ngọc Hưởng

Nhân viên

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 26 người)


 

3.     Tiểu ban Văn hóa – Văn nghệ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hòa

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Đào Khả Sơn

Bí thư Đoàn TN

Phó Trưởng ban

 

3

Nguyễn Trọng Thành

GV TPT Đội

Phó Trưởng ban

 

4

Huỳnh Thị Kim Thi

Tổ trưởng

Phó Trưởng ban

 

5

Lê Thị Kim Hoa

CT Công đoàn

Thành viên

 

6

Võ Thị Hồng

Tổ phó

Thành viên

 

7

Võ Đăng Kha

Tổ phó

Thành viên

 

8

Vũ Văn Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

9

Nguyễn T. Hồng Tuyết

Giáo viên

Thành viên

 

10

Trịnh Thị Mận

Giáo viên

Thành viên

 

11

Lã Thị Lan Anh

Giáo viên

Thành viên

 

12

Nguyễn Ngọc Minh

Giáo viên

Thành viên

 

13

Nguyễn T. Thanh Ngọc

Giáo viên

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 13 người)

 


 

4.     Tiểu ban Cơ sở vật chất – Hoàn thiện Phòng truyền thống -

      - Trang trí khánh tiết

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hòa

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Thanh Nga

Tổ trưởng

Phó Trưởng ban

 

3

Trần Thị Lệ

Tổ trưởng

Phó Trưởng ban

 

4

Kiều Thị Vân Anh

Tổ phó

Phó Trưởng ban

 

5

Nguyễn Thị Minh Tính

Tổ phó

Thành viên

 

6

Đào Khả Sơn

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

 

7

Nguyễn Trọng Thành

GV TPT Đội

Thành viên

 

8

Võ Thị Hồng

Tổ phó

Thành viên

 

9

Võ Đăng Kha

Tổ phó

Thành viên

 

10

Nguyễn Thị Phỉ

Giáo viên

Thành viên

 

11

Đinh Phát Vĩnh

Giáo viên

Thành viên

 

12

Nguyễn Tiến Lộc

Giáo viên

Thành viên

 

13

Nguyễn Xuân Thuật

Giáo viên

Thành viên

 

14

Nguyễn Phú Trung

Giáo viên

Thành viên

 

15

Đoàn Công Nam

Giáo viên

Thành viên

 

16

Phạm Thị Hằng

Nhân viên

Thành viên

 

17

Nguyễn Thị Hường

Nhân viên

Thành viên

 

18

Nguyễn Đăng Phương

Nhân viên

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 18 người)


 

5.     Tiểu ban Thu thập tư liệu – Biên tập hình ảnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Phạm Thế Trường

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Minh Tính

Tổ phó

Phó Trưởng ban

 

3

Võ Đăng Kha

Tổ phó

Phó Trưởng ban

 

4

Kiều Thị Vân Anh

Tổ phó

Thành viên

 

5

Nguyễn Trọng Thành

GV TPT Đội

Thành viên

 

6

Trần Văn Hiếu

Giáo viên

Thành viên

 

7

Trần Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

8

Trần Thị Tứ

Giáo viên

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 8 người)

 


 

6.     Tiểu ban Thi đua khen thưởng – Khuyến học

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Phạm Thế Trường

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Ánh Sương

Tổ trưởng

Phó Trưởng ban

 

3

Bùi Thị Ánh Tuyết

Tổ trưởng

Phó Trưởng ban

 

4

Nguyễn Trọng Thành

GV TPT Đội

Thành viên

 

5

Đinh Phát Vĩnh

Giáo viên

Thành viên

 

6

Lưu Đức Diện

Giáo viên

Thành viên

 

7

Lê Thị Thanh Lan

Giáo viên

Thành viên

 

8

Tạ Thị Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

9

Vũ Thị Hương

Giáo viên

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 9 người)


 

7.     Tiểu ban Lễ tân – Hậu cần

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Lê Thị Kim Hoa

Chủ tịch CĐ

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Huệ

Tổ trưởng

Phó Trưởng ban

 

3

Lưu Thị Hiền Phương

Tổ phó

Phó Trưởng ban

 

4

Nguyễn Thị Đán

Tổ phó

Thành viên

 

5

Nguyễn Thị Trang

Giáo viên

Thành viên

 

6

Thái Thị Phi

Giáo viên

Thành viên

 

7

Lã Thị Lan Anh

Giáo viên

Thành viên

 

8

Tạ Thị Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

9

Phạm Thị Hằng

Nhân viên

Thành viên

 

10

Lê Thị Ngọc Hưởng

Nhân viên

Thành viên

 

11

Đinh Thị Lệ Hòa

Nhân viên

Thành viên

 

(Danh sách gồm có 11 người)

 


 

8.     Tiểu ban An ninh trật tự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ

trong ban

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hòa

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Đào Khả Sơn

Bí thư ĐTN

Phó Trưởng ban

 

3

Nguyễn Trọng Thành

GV TPT Đội

Phó Trưởng ban

 

4

Nguyễn Đăng Phương

Nhân viên

Thành viên

 

5

Trần Văn Hiếu

Giáo viên

Thành viên

 

6

Nguyễn Tiến Lộc

Giáo viên

Thành viên

 

7

Đoàn Công Nam

Giáo viên

Thành viên

 

8

Nguyễn Ngọc Minh

Giáo viên

Thành viên

 

9

Nguyễn Xuân Thuật

Giáo viên

Thành viên

 

10

Võ Đăng Kha

Giáo viên

Thành viên

 

11

Giáo viên chủ nhiệm các lớp năm học

2018-2019

Giáo viên

Các thành viên

 

(Danh sách gồm có 11 người)

 


THÔNG BÁO
Liên kết web

Trường THCS Lương Thế Vinh


Địa chỉ : Số 57- Đường Lương Thế Vinh, Thôn Quỳnh Tân 2, Thị trấn Buôn Trấp, Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk

    Điện thoại: 0262.3.637.337

Email :  luongthevinh.krongana@gmail.com, thcsluongthevinhkna.edu.vn

Hội đồng Quản trị: Cô Lê Thị Bảo Thi - Hiệu trưởng - Làm Chủ tịch

Các thành viên : Thầy Võ Đăng Kha